/Users/pawelboryczka/Documents/mato.zslp.edu.pl/images/EUflag-Erasmus500.jpg

Maths Together

Erasmus Plus

Projekt Erasmus+ K 2.01

Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Akcja: Partnerstwa strategiczne
typ akcji: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej

nazwa projektu: Maths together (MATO)/ Matematyka Razem

Szkoła koordynująca:
Liceo „Tito Lucrezio Caro” w Cittadelli (Włochy)

pozostali partnerzy:
Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach (Polska)
Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck (Niemcy/Bawaria)
Szent László Gimnázium Budapest (Węgry)
Heanor Gate Science College -Heanor (Wielka Brytania)
Lycée général et technologique Auguste Béhal (Francja)

język projektu: angielski
planowany czas trwania projektu: wrzesień 2014- czerwiec 2017

Podstawowa idea projektu:
Organizować konkursy rozwiązywania problemów matematycznych w drużynach składających się z uczniów z różnych krajów w ciągu trzech lat. Publikowanie zwycięskich drużyn, wyników, rozwiązań wszystkich problemów tworzonych przez zespoły nauczycieli z Włoch, Polski, Węgier, Wielka Brytanii, Niemiec i Francji. Zespoły jednonarodowe mogą konkurować ze sobą on-line pomiędzy pomiędzy międzynarodowymi spotkaniami projektowymi. Ostateczna publikacja stworzonych materiałów będzie publikowana w postaci papierowej i elektronicznej we wszystkich językach krajów partnerskich

Pomysł na projekt
Ten pomysł pochodzi z ogólnej potrzeby Europejskiej współpracy transgranicznej między szkołami. Potrzeba realizacji projektu wzięła się z poszukiwań sposobów, aby matematyka była bardziej przystępna i atrakcyjna. Wielu studentów z całej Europy m trudności z matematyki. Wyniki europejskich uczniów nie zawsze są zadowalające, a to może być demotywujące, powodować zniechęcenie i prowadzić do spadku tematu w przyszłości. Nasze doświadczenie przekonało nas, że zmiana podejścia do nauczania matematyki, dzięki organizacji rekreacyjnych konkursów może zmienić podejście uczniów do matematyki, co będzie skutkowało częstszym wybieraniem ścisłych kierunków studiów, technicznych, ekonomicznych. Obecnie te kierunki są rzadko wybierane, co ma negatywny wpływ na gospodarkę europejską i zatrudnienie

Cele ogólne
- Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności współpracy i promowanie koncepcji, że rozwiązywanie problemów może być zabawne, gdy robi się to razem i w zespołach ludzi z różnych kultur.
Współpraca grupy, duch zespołu, wybór sposobu prowadzenia zajęć rekreacyjnych, konkursów matematycznych
- wzmocnienie partnerstwa między szkołami, tworzenie nowych partnerstw szkolnych i kontaktów europejskich, promowanie świadomości europejskiej.
- w przypadku nauczycieli możliwości wymiany doświadczeń przyczynią się do transferu nowych metod nauczania.
W tym projekcie uczestniczyć będą nie tylko dla nauczyciele matematyki, ale też nauczyciele języków obcych a także informatycy i inni.
- projekt ma na celu podniesienie poziomu osiągnięć i budować zaufanie, poprzez zwiększenie atrakcyjności lekcji matematyki i skuteczności nauczania poprzez zmniejszenie dystansu w relacjach nauczyciel-uczeń.
- Tego typu inwestycja, miejmy nadzieję będzie mieć pozytywny efekt domina na wybory młodych ludzi w przyszłym rynku pracy.

Cele bezpośrednie
W naszym projekcie chcemy rozwiązać wyżej wymienione potrzeby przez:
- identyfikowanie kluczowych pojęć w nauczaniu matematyki poprzez studium porównawcze programów w krajach Europy wschodniej i zachodniej;
- organizowanie konkursów zespołów międzykulturowych matematyki, gdzie właściwe uczniowie mogą dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi i mniej zdolnych uczniów może poprawić i uczyć się umiejętności obliczeń i strategie rozwiązywania problemów z bardziej utalentowanych;
- wspieranie współpracy nauki, gdzie działalność zespołu zachęci pewność siebie i zdrowego ducha rywalizacji zespołowej będzie wspomagać proces uczenia się, a uczniowie nie będą bali się popełniać błędy;
- zwiększenie chęci do współpracy, dzięki możliwości natychmiastowego zobaczenia wyników i lig klasyfikacyjnych;
- stworzenie uczniom możliwości podjęcia wyzwań.
- zachęcanie uczniów do eksperymentowania z oryginalnymi strategiami do rozwiązywania problemów i omawiania ich wyników, technik w celu zbadania lepszego podejścia;

Spotkania projektowe:
-spotkanie koordynatorów w Cittadelli w listopadzie 2014
-pierwsze spotkanie międzynarodowe z zespołami uczniów i nauczycieli w Kozienicach w kwietniu 2015,
-drugie spotkanie międzynarodowe w Heanor w Wielkiej Brytanii pod koniec września 2015,
kolejne spotkania wg ustalonego harmonogramu.
W sumie zaplanowano co najmniej 48 mobilności w każdej ze szkół.

Projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Erasmus Plus”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.