Maths Together

Erasmus Plus

Online training

S1000023

14 stycznia 2015 równocześnie we wszystkich sześciu szkołach biorących udział w projekcie (Fürstenfeldbrück, Heanor, Cittadella, Budapest, Kozienice) odbyły się zawody „On-line training” z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez stronę włoską. W sumie w zawodach wzięło udział około 30 uczniów naszego Liceum i Technikum, łącznie prawie dwustu uczniów z 6 krajów. Dla uczniów, a przede wszystkim dla nauczycieli dużym zaskoczeniem była radość ze wspólnej pracy i współzawodnictwa. Nie sądziliśmy wcześniej, że taką radość może dawać uczniom wspólne rozwiązywanie problemów matematycznych. Sporym wyzwaniem była dodatkowo konieczność zrozumienia zadań, których treści były zapisane w języku angielskim.